Skärgårdspriset 2019

Skärgårdspriset

Varje år delar Skärgårdsturnén ut Skärgårdspriset till en person, företag, förening, organisation som har gjort en ovärderlig insats för naturmiljön eller kulturmiljön i StorStockholms skärgård med omnejd. Sommaren 2018 har de nominerade kandidaterna valts ut i samarbete med bl.a. lokala naturskyddsföreningar, respektive kommuner (Värmdö, Norrtälje och Haninge) liksom publika sammanhang såsom Skärgårdsturnéns sociala medier.

ÅRETS PRISTAGARE AV SKÄRGÅRDSTURNÉNS SKÄRGÅRDSPRIS ÄR:

Britt Fogelström

Eldsjäl och aktiv drivkraft bakom Roland Svensson muséet på Möja. Roland Svenssons skildringar av skärgården och dess invånare lever nu vidare med oförminskad intensitet tack vare Britt Fogelström och muséet på Möja. För ett inspirerande engagemang och enastående arbete för en levande kulturmiljö i skärgården vill Skärgårdsturnén härmed uttrycka sitt varmaste tack.

 

Skärgårdsturnéns jury sommaren 2019:

Gustav Hemming, Miljö och Skärgårdslandstingsråd

Bisse Alm, Knutpunkt Skärgård

Martin Loogna, Skärgårdsradion

Olle Neckman, Styrelseledamot i Stockholms Sjögård och Veteranbåtsföreningen

Anna Vaxin, VD Skärgårdstiftelsen

Joakim Odelberg, Natur och Bevarandefotograf

Tina Ahlin, Initiativtagare till Skärgårdsturnén

 

De kandidater som nominerats för Skärgårdsturnéns Skärgårdspris 2019 var:

Initiativ Utö – entreprenörerna Thomas Hjelm och Robert Cederlund på Utö, 
Som verkar för hållbar utveckling och ökad biologisk mångfald, genom våtmarksrestaureringar samt att få ett levande lokalsamhälle.
På uppdrag av Stiftelsen Hållbara Hav har föreningen Initiativ Utö bl.a. byggt en utställning kring Östersjön där man på ett informativt sätt visat åt vilket håll utvecklingen går och vad som kan göras lokalt.
Vad var och en kan bidra med för att få ett friskare hav och renare vikar. Utös lokala våtmarksprojekt presenteras som ett exempel på vad som kan göra för att bidra till en positiv utveckling.
Olle Tejle & Hugo Olofsson,
Driver Lidö Värdshus sedan 2011.
Tillsammans utvecklar de värdshuset, pensionaten och gästhamnen på Lidö och i projektet Zero Island vill de göra ön koldioxidneutral. 18 olika lösningar har genomförts för att göra ön mer hållbar.
Dessa gjorde att öns årliga utsläpp minskade från motsvarande 180 ton CO2 till 40 ton CO2. Allt från boende och transporter på ön har utformats för att orsaka så lite utsläpp som möjligt.
Byggnaderna på ön har utrustats med solpaneler, biogas används vid matlagning och ön har bytt till grön el.Britt Fogelström, 
Eldsjäl på Möja som varit aktiv drivkraft bakom Roland Svenssonmuseet i Ramsmora på Möja. Roland Svensson tillhör de konstnärer som redan under sin livstid fick en plats i svenska folkets hjärtan.
Hans skildringar av den stockholmska skärgården och dess innevånare lever nu vidare med oförminskad intensitet tack vare museet på Möja – som nu är en levande plats värd att återkomma till.
Sedan invigningen sommaren 2014 har museet haft mer än 9000 besökare.
Man har även instiftat ett konstnärsstipendium i samarbete med Pernbys målarskola där man inte bara vill vårda den konst Roland Svensson lämnat efter sig utan även främja konstnärskapet framöver.

Erik Sindhöj
Forskare och projektledare för Baltic Slurry Acidification. Huvudsyftet med projektet var att minska luftburen övergödning av Östersjön genom surgörning av stallgödsel.
Projektet har visat att det är praktiskt möjligt på gårdsnivå i alla länder runt Östersjön.
Genom fältförsök i projektets EU-länder har man även kunnat visa att det är en effektiv teknik för att minska ammoniakavgång vilket bidrar till minskad övergödning av Östersjön.
I projektet har sjutton deltagande parter från de åtta EU-länderna runt Östersjön under tre år samarbetat för att göra denna teknik känd och använd.
Utöver det har man också formulerat förslag på hur myndigheter i respektive land skulle kunna stötta ett förverkligande av dessa tekniker.Jens Olsson, 
Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser. Hans arbete kretsar kring kustfiskövervakning, ekosystemanalys och statusbedömningar för fisk nationellt och internationellt.
Jens har disputerat inom limnologi, (läran om inlandsvatten) och har forskat om vatten och fisk i stort sett hela sitt yrkesliv.
Han har varit projektledare, inom Marine Strategy Framework i Östersjön, där man  samlat miljöövervakningsdata för fisk och miljövariabler för att utveckla indikatorer för att bedöma statusen för fisken på kusten och näringsvävarna i utsjön. Resultaten i projekten kommer att används i den svenska rapporteringen inom havsmiljödirektivet och för att följa upp HELCOM’s aktionsplan för Östersjön.
Jens är även koordinator för SLU Vattenforum. I uppdraget ingår även att koordinera SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center .

©2024 Skärgårdsturnen

Log in with your credentials

Forgot your details?