Skärgårdspriset 2017

Skärgårdspriset

Varje år delar Skärgårdsturnén ut Skärgårdspriset till en person, företag, förening, organisation som har gjort en ovärderlig insats för naturmiljön eller kulturmiljön i StorStockholms skärgård med omnejd. Sommaren 2017 har de nominerade kandidaterna valts ut i samarbete med bl.a. lokala naturskyddsföreningar, respektive kommuner (Värmdö, Norrtälje och Haninge) liksom publika sammanhang såsom Skärgårdsturnéns sociala medier.

ÅRETS PRISTAGARE AV SKÄRGÅRDSTURNÉNS SKÄRGÅRDSPRIS ÄR:

HENRI TENGVALL

Skärgårdspriset 2017

Årets jury bestod av:

  • Gustav Hemming, Miljö och Skärgårdslandstingssråd
  • Bisse Alm, Knutpunkt Skärgård.
  • Martin Loogna, Skärgårdsradion
  • Olle Neckman, styrelsemedamot i Stockholms Sjögård och
  • Veteransbåtsföreningen.
  • Tina Ahlin, initiativtagare till Skärgårdsturnén

De kandidater som nominerats för Skärgårdsturnéns Skärgårdspris 2017 var:

Anna och Jocke Kälvebrand, Ostmakeriet Rindö

Hösten 2011 byggdes maskinverkstaden på regementsområdet om av Anna Kälvebrand och maken Jocke till ett mejeri.2012 ystade Anna sin första ost i det nya mejeriet. Mjölken hämtar Anna
och Jocke på en mjölkgård i Södra Roslagen – Öster Grytinge Gård som drivs av familjen Olsson. Här är kärleken till djuren stor och det mesta av djurens foder odlas på gården. De får ingen palmolja och inga sojabönor. Det blir en mycket fin mjölk passande att ysta kvalitetsostar av. Ostarna, vilka en del lagras i den gamla fästningen Oskar Fredriksborg, säljs i den egna butiken i mejeribyggnaden.

Henri Tengvall

Kom från England till Möja 2002 och startade där upp en gård med får och nöt. Han fick markägarna att gå samman i en gemensam förening vilket gjorde att fåren kunde börja beta ute på öarna och på så vis öppna upp landskapet. Han startade ett slakteri, Öslakt i Tavastboda, ett litet slakteri, där djuren hanteras lugnt och fint. Han hjälpte också till att starta Bergs vatten där 100 hushåll på Möja
blev anslutna till vatten och avlopp genom en stor saltvattenanläggning. Henri är också mannen bakom Seastop, satsningen på gästhamnar i Östersjön.

Magdalena Rinaldo och Sten Söderlund i Furusund

Magdalena och Sten har räknat ejderbon i Lygna skärgård sedan barnsben, ett arv som går tillbaka till Olof August Nordströms tid. I nära 150 år har man fört räkning på ejder i Lygna skärgård, den längsta inventeringen i sitt slag. Som mest har över 1400 bon noterats på de 42 öarna. De har följt fågelns utveckling på nära håll och sett populationens toppar och dalar genom åren. Men den dramatiska nedgång som skett sedan början på 2000-talet saknar motstycke i statistiken. Sten Söderlund har länge räknat ejder som en del av projektet Levande Skärgårdsnatur, startat 1985 av Skärgårdsstiftelsen. Minskning av ejder har skett drastiskt sedan början av 2000-talet i de yttre skärgårdarna och inventeringen Magdalena och Sten gör är ovärderlig och värdefull.

Niklas Zennström, Race for the Baltic

RACE FOR THE BALTIC samlar nästan 100 organisationer i hela Östersjöregionen för att öka medvetenheten om Östersjöns miljöproblem. Kampanjen har bland annat initierats av Skype-grundaren Niklas Zennströms stiftelse Zennström Philanthropies. Målet med kampanjen är att visa på allmänhetens och näringslivets engagemang i Östersjöns miljö och skapa tryck på beslutsfattarna. Just nu är Östersjön ett av de mest hotade haven i världen.

Smaka på Värmdö

Startades 2016. Föreningens främsta syfte är att främja och synliggöra den småskaliga och lokala matproduktionen. För lokala mathantverkare, odlare och djuruppfödare i Värmdö kommun är Smaka på Värmdö en gemensam plattform där de kan nå ut med sina produkter. Gemensamt för alla är att produktionen är småskalig och närproducerad. För Smaka på Värmdö betyder en levande landsbygd en miljö där människor både kan arbeta, leva och bo.

Bosse Lundén, Water Taxi i Vaxholm

Bosse är en mångkunnig guide i övärlden, hans tränade skärgårds öga ser det mesta och han delar med sig. Han pekar ut var havsörnen brukar häcka, han visar klipporna där sälarna ligger, han tar en extra sväng förbi ön där fridlysta orkidéer syns från sjösidan och tipsar om ställen där det går att köpa närproducerade matvaror. Han kan både skärgårdshistoria och skärgårdskultur och bidrar dagligen till att göra skärgården bättre, renare, mer känd och tillgänglig för fler.

Wärmdö Skeppslags biodlarförening

En ideell förening med syfte att sprida kännedom om biodling och att främja biodlarnas intressen i Nacka och Värmdö. Bin och deras pollinering av växter är en viktig del av det ekologiska systemet och utan binas viktiga pollineringsarbete blir det ingen skörd. Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande flygare och ungefär 85 % av pollineringen görs av honungsbin. Föreningen jobbar aktivt på att fler ska ha bikupor, och man anordnar kurser för de som vill lära sig att ta hand om bin.

©2024 Skärgårdsturnen

Log in with your credentials

Forgot your details?