Skargardspriset 2016

Skärgårdspriset

Vi vill ge tillbaka något för att vi får möjlighet att göra konserter och inte minst uppleva vår fantastiska skärgård tillsammans med er! Därför har vi på Skärgårdsturnén instiftat Skärgårdspriset för att uppmärksamma någon/några som har gjort något alldeles extra för vår unika skärgårdsmiljö – naturmiljön såväl som kulturmiljön, i andan att bevara och uppmuntra en levande skärgård.Kanske kan deras värdefulla insatser och initiativ inspirera oss alla att värna än mer om skärgården och havet.

ÅRETS PRISTAGARE AV SKÄRGÅRDSTURNÉNS SKÄRGÅRDSPRIS ÄR:

MARTIN REUTGARD & MARTIN KARLSSON

Nomineringen till 2016 års pris lyder: 

”Som initiativtagare till projektet ”Små musslor med stort värde bidrar Martin Reutgard och Martin Karlsson från SEA-U Marint Kunskapscenter till ett renare hav. Med anlagda musselodlingar kan övergödning förhindras genom att kväve och fosfor fångas upp och musslorna används till biogas och djurfoder”.

Skärgårdspriset 2016

Årets jury bestod av:

  • Anders Milde, chefredaktör för Nacka Värmdö Posten
  • Martin Loogna, Skärgårdsradion
  • Tina Ahlin, Skärgårdsturnén
  • Carin Carlsdotter Denell, Allt om Värmdö

De kandidater som nominerats för Skärgårdsturnéns Skärgårdspris 2016 var;

Kerstin och Anders Rörby som startat sparrisodling på Gällnö. Läs mer här.

Jesper Strandberg Westin, djurägare på Knarrnäsgård.

Thomas Hjelm som har varit den pådrivande eldsjälen för att genomföra en utbyggnad av en våtmark på Utö. Läs mer här.

Värmdöbon Martin Reutgard doktor i tillämpad miljövetenskap, är nyckelperson i projektet SEA-U Marint Kunskapscenter. Läs mer här.

Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005 av Björn Carlson genom en donation om 500 miljoner kronor. Läs mer här.

©2024 Skärgårdsturnen

Log in with your credentials

Forgot your details?